Liên Hệ

Công ty TNHH Nhựa Tân Việt Long
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công các sản phẩm nhựa. Cung cấp máy móc và các sản phẩm ngành nhựa
– Địa chỉ nhà máy: Phố Dầu – Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên.

Hình ảnh nhà máy Nhựa Tân Việt Long