Tuyển dụng cộng tác viên tháng 5/2020

By | 01/05/2020

Do nhu cầu mở rộng thị trường Công ty TNHH Nhựa Tân Việt Long cần tuyển Cộng tác viên kinh doanh cho các sản phẩm của công ty tại khu vực miền Bắc với số lượng như sau.
– Số lượng tuyển dụng : 10 người.
– Thời gian làm việc: Do Cộng tác viên tự sắp xếp
– Mô tả công việc: Tiếp xúc, giới thiệu và bán các sản phẩm của công ty
– Yêu cầu trình độ: Không yêu cầu.
– Thu nhập: Theo sản lượng sản phẩm, tự quản lý khách hàng, tự lên phương án kinh doanh.